Italiano Italiano

Le Poesie

Le Poesie

A marcia de parmure

Marcia de parmure! I ghe van ascàiji tüti
fiœi, veci, zuveni, bèli e fina i brüti.
Scì, pe st'anu l'è urmai fà
Aiscì mì vagu a partecipà
e propiu bèn me son alenau
digu e me paresce già d'avé agagnau.
Anderòn de següru forte cume in trenu
ansi ! sarà meiu ch'in po' me frenu
M'aprèsentu là suta a scibreta
cu a tüta ch'a me và ciütostu streta
e son lì pruntu a fà a mèi parte ...
alé, prunti via ! urdina u Starte(r)
son apena lì daa Madaréna
e ghe n'on davanti già ina çinqantena,
assidènte si qì cum'i van ...
e scì che nu vagu mancu tantu ciàn ! 

Intantu lasciau u giru d'Argèntu
i m'han ascavàrcau aumenu autri cèntu
ma cose ve credéi ... mì nu ve molu
avura vierèi cume ve tiru u colu.
Arivu a Vila Aprìca e speru ghe credèi
n'on agantau già dui o forsci trèi
però m'apiaije cuscì tantu a natüra
che là duve gh'èira u Carilon ...
me ghe fermu a gardà a Cost'azüra.
E vistu che me son bèn bèn arepauzau
sarà meiu ghe vaghe in po' ciü aviau
fagu due cürve, pìu a vecia strada d'u Sciasciu
e alantura asvéltisciu in po' u passu.
sciì vagu de cùita, però me sà che
de marciaui n'on ciü davanti che dederé.
Ecu e Curumbèire e lì aa drita u palu d'a Tivu
gente che fatiga ! son bagnau daa süu ! 

Surva ai Bassin gh'è in po' de cianüra
sciüscia u levante, che bèla frescura.
Vila Iride, Sapèrgu, a cà d'Uriènte
gàrdu deré, nu gh'è ciü in cuncurènte ...
forsc'int'u Paise, qaicün già u l'ariva
e stancu me destèndu, lì suta in'auriva.
I œi ch'i se sèra, i pèi ch'i me fan mà,
düri, de legnu i zenui, a mirsa sc-ciupà. 

U ghe fusse, muntereva aiscì insc'in caretu
però avü m'aissu, fagu qaiche passetu,
me passa a fatiga ... che bèlu mumèntu
qandu vegu u postu d'u refurnimèntu. 

Pe fàme curagiu si lì i me dije :
deré ghe ne sarà aumenu autri çéntu
e alù me paresce d'èsse in gran talèntu !
Me mangiu in panetu, me metu a beve
Partu e int'in menütu son aa Madona d'a Neve.
Beh ! avù pe furtüna l'è tüta garà
lèstu alongu u passu, sensa fatigà.
Lagiü Valebona e pœi u Burghetu
Alé forsa e curàgiu, avù me ghe metu.
Intantu che vagu, ne repiu qaicün
cu e ciàghe int'i pèi, ch'i pan pelegrin.
Avura caminu cum'in dirètu
però mi meschin on qàiche difètu,
nu pœsciu fà tortu ai Burghetin
che da veri amighi i me pòrge du vin ! 

Arengràssiu e ripartu cume u vèntu
legeru legeru, ma nun ghe vièi ? son in purtèntu.
U tragàrdu cian cian u s'aveijina
Lì ae Due Strade, gh'è l'ürtima vigna
Vigna ? Vigna ! parescu a vin
n'on bevüu in gotu, grossu cum'in tupin
Son tostu là da l'Arca de Nuè
Oh segnù che durü on lagiü int'in pè.
De strade ne vegu due, a vista a fà cileca
m'asbaiu e gard'in po', infurcu a Rumana vecia
e mancu mà, che ün lì aveijin u me dije:
se cuntigna de là, pe andà int'u Paise.
Passu a Bigarèla, l'umbra di érburi a me renfresca
U muture u và bèn, u nu bàte ciü in testa.
Ma su po' de pendènsa a paresce muntagna
che bravu sulì, che daa funtana u me bagna ! 

Passau u Roial gh'è turna a cianüra
Vila Etelinda, Cap Hotel, u pin de Schiva
me vegne da crìà: eviva ! eviva ! eviva !
Vila Parmissi, u Miramare e viru aa senistra
vegu su po' de muntà ... me s'apana turna a vista. 

Tàiu l'arivu sut'au frescu d'a scibreta
m'assètu in tèra, avù scì che e gambe i fan cileca.
Qeli d'u Risveiu i m'an aspèitau ancura
i aiutri i son andai via, urmai da ciü d'in'ura.
I me porge in gotu e in tundu de spagheti
dièndume: alé mangia campiun
che cuscì ti te rimeti !
Mi ghe digu: merçi ... ma i autri parteçipanti ?
... on vergœgna a dilu ... son l'ürtimu
i me son passai tüti davanti !

Mario Armando
alias "Omar Ondamari"
1986

U Risveiu Burdigotu

U Risveiu lo che l'è ?
ve i digu mì se permetèi ...
l'è in grupetu de gente
che de meiu nu ghe n'è.
U s'è costitüiu in sucietà
dièi püre lo che ve paresce
ma nu permetu, u giüru
de parlàne mà. 

Meritèndu tanta cunsiderasiun
perchè l'è gente che
a se dà da fà sulu
pe sarvà a vecia tradisiun.
Me piaije tantu u so statütu
l'acèta dau sud e dau nord
dòne, òmi, zuveni o veci
cuscì ... in po' de tütu
Basta che a vœia a sece tanta
cù vui ghe pœ vegnì
tantu u fiœ de scœra
cume qelu de ani nœvanta.
Tütu pe u bèn da nòscia Burdighea
se sèi da bòna gente
purèi vegnì magàra ...
da Turin, Ancùna o Maratea,
nu conta se sèi de Milan
sèi acetài listéssu
ve ciaméssi aiscì Cunceta
Carmelu, Ampé o Bastiàn.
Cose conta l'è sulu andà d'acordiu
e lascià au futüru,
pe vui e pe nui tüti
in gran bèl'aregòrdu
De tantu in tantu alestèi de cunsursi
e cuscì i fiœi i se demùra
disegnèndu casete, bateli
e magàra scìmie e ursi.
Pe lolì ghe vœ du tempu
«Risveiu » tü ti u sai,
alù m'arèmbu a tü
e fàme in po' cuntentu ...
Pœsciu ? te digu e te u ripetu
ti fai de cose bèle
però m'aracumandu ...
nu t'ascurdà u dialetu ! 

Mario Armando
1982
(già pubblicata sulla "Voce Intemelia")

Mundu Mudernu

Qandu u pupulin l'èira abelinau
perché l'andava pocu aa scœra
rèn u saveva d'un mangià apreparau.
Pœi gh'è stau de bèli çerveli
che dànduse in gran da fà
i n'an surgelau carne, verdüre, aujieli 

Però v'aregurdài a Sant'Ampeiu
Qandu e bunàrime de nosce none
i ne preparava u turtelu ?
I ghe meteva de roba sana e bona
peseli, gé, sücui, œvi, buràije
se lì, i e sercàva magàra fin a Valebona. 

Dopu in'aigàda andàimu a çercàsse
cu a gageta, üna a pròeu l'autra
qaiche duzena de lümasse. 

E noscia maire, qandu æ cœijeva
a fava biscà tüti i veijin, a sentì
l'audù bon, che pe a scara se spandeva. 

Avura e nosce done puverete
tropu i an da fa, u savemu bèn nui
e alantura, ele i aduvéra ... scaturete ! 

Semu civili e muderni urmai
gnòchi, raviœi, tripa e menestrui
avura però ... i mangiamu surgelài ...
Oh! cume e famìe i cürava l'urtetu
cundiui de pumata, cugœmeri, baijiaricò
œriu bon e in po' de radicetu. 

Avù qandu in tòra gh'è u stucafisciu
e fìe de me muiè, bone se due ...
i drœve u friugu e i pelüca u prusciütu. 

U mundu l'è scangiau, e ghe viemu
ma lasciàimeru in pò dì, sensa ufesa ...
però u me paresce sulu tütu scemu !

Mario Armando 1980

Nu m'inciastrai a Lüna

E scì l'è propriu vera
semu arivai insce a Lüna
ma mì sa cosa nu a vureva.
Ve digu sensa dame tantu tòn,
che duve gh'ariva a rassa ümana
nu ghe stà mai sulu du bon.
Se pensu che fra i autri àssidènti
cuscì e mancu pe rìe
qandu a và bèn, purtàmu inquinamènti.
Me sa che insce sa bèla Lüna
cu stele, strisce, puàira e martelu
ghe sarà, ahimì, ciü poca fürtüna.
A mì, fà pùira sulu u martelu
puàire o stele ghe n'è già tante
ma cu elu pœ èssighe in sfragelu
Pùira scì, ve digu che ne vegu
cose savemu nui da lüna,
a pœ èsse aiscì de vredu. 

E pœi, sensa vuré pensà au rùtu
pe fàsse prupaganda si là i son boi
de spurcànera de bloœ o aiscì de russu. 

Sareva de següru ina ruvina
perché tüti i inamurai
i a vurereva cume l'èira prima.
Meza, a qàrti e pàlida ascaiji
delongu cuscì cume l'è avù,
intantu chi se scàngia i baiji. 

Magàra a prima vota a garsuneta
arussèndu e tremandu a pensa ...
ghe passèsse davanti ina nivureta. 

A lüna cena paresce ch'a rie
de següru a l'è brava, se nu
de lasciü, a ne tirereva e prie. 

Alantù pìu e parti ae cùbie inamurai
rüssi a americai, pe piaijé
a lüna, nu me l'inciastrai !!!

Mario Armando 1983

Che paise Burdighea !

Burdighea, Burdighea
ti sei a perla da Rivea
Se gh'è chi nu è d'acurdiu cu mì
u purereva avansà de vegnì. 

Tü da belessa ti hai u meiu
e sensa vuré scciapà in dui in cavéiu
in autru postu nu gh'è a su mundu,
çercai püre girènduve inturnu. 

Se Burdighea a nu fùsse già fa
Truvereva ün cu a savésse inventà. 

U nosciu Santu, vegnüu da Tebe pe marina
s'u truvava de meiu, u se fermava bèn prima. 

L'è pe lò che aiscì su gran Santu
l'è arestau qì a gardasse s'incantu. 

De següru, au mundu, nu gh'èira de meiu,
Cuscì u n'ha insegnau Sant'Ampeiu.

 Ti hai u mà, tantu vérdu e u sù
Burdighea ti sei pe tüti in amù
e se nu fùsse già nasciüu qì
cume me paire, vegnevu mì da tü. 

Te vœiu bèn Burdighea
ti sei propriu ina Dea.
 
Mario Armando 1983

L'on perdüa

Apena levau te vievu già lì
l'è següru che-a nœte ti èiri stà cu mì. 

Me vestivu spedìu pe andà a travaià
andavu de cùita, ma cume arivavu ti èiri già là. 

M'arecampavu da gagnàme u bucun
ti me rievi cuntenta lasciü dau barcun. 

Capì bona gente, lolì vœiu dì
pe tantu camìn che fèsse, l'èira delongu cu mì. 

De vote pensavu, l'averà ïna gemèla
pœi dievu, nu pœ esse, in'autra nu gh'è cuscì bèla. 

Epüre ve digu, nu on fau rèn
cos'avevu de bèlu, pe meritàme u sou bèn. 

Avura però, l'è du tempu che nu a vegu
Du mà nu ghe n'on fau, su lì, propriu u denegu. 

Stagu mà, a nu me vœ ciü viè
mi nu a capìsciu, ghe fusse aumancu in perché!

 Sarà che son avanti cu i ani
e cu i i mèi cavei griji nu ghe tezu ciü ingani. 

Sci l'è vera, son propriu ascurdau
delongu ciü sulu e pe de ciü rassegnau. 

E vistu che ela a nu me vœ ciü
Ve digu chi l'è ? ... a mèi zuventü ! 

Mario Armando 1983

I parmureli de Burdighea

Turututuru! Taratatà! i bateva u bandu
inte tüti i recanti da Rumanità. 

Siti e fermi! aduverai sulu l'œiu e l'aureia
Intantu che se meterà sciü, sa gran maraveia!
Cuscì u Puntefice l'aveva avisau
e chi n'ubediva, i l'avereva amassau. 

Se duveva stà in relegiusu silènsiu,
l'aveva ditu u Papa, ma nu me suvegne
se l'èira Piu, Sistu o Inucènsu. 

... Intantu che e pulege i scrusciava
e corde i s'atesava ...
ma u munumèntu int'u so postu giüstu,
propiu u nu ghe carava. 

Mescciau au populin, in capitàn de mà
vistu u periculu, u nu s'è pusciüu frenà.
A lenga qelu giurnu, u se a duveva morde
e invece u l'ha criau "vin ai maistri, e
tanta aiga ae corde"! 

U capu massacàn, àcapiu u sugerimèntu
de füga u fà bagnà i cavi snervai,
sarvéndu u monumèntu.
Versu u sù e drita a ciungiu, l'è cuscì impunènte,
sa grand'opera d'arte, ch'a suvrasta tüta a gente!
Sulu pe qelu crìu, l'è sàrvu l'ubeliscu
ma agantau dae gàrdie svissere, u capitàn de mà
qanta pùira cu s'è vistu. 

Tremandu de frunte au papa, ch'intantu u ghe diéva:
«chi ti sèi ? e d'unde ti ne vegni?
u truvava a forsa pe dighe:
"son burdigotu e manézu vera e remi"
"Ah! De Burdighea, u paise du parmurelu ...
te concedu a gràssia, vistu che ti sai aduverà
cuscì bèn u tou çervelu". 

Baijèndu a man au Papa, u marinà devotu,
in zenuiùn u prumete au Prinçipe da Géija
de adempì in gran votu.
A su votu i burdigoti, i son restài fedeli
e d'alantura, pe a dumenega de parmure
i manda au Vatican i ciü bèli parmureli.

Mario Armando 1985

U mèi bèlu cardelin

Vœiu cuntàve ina pecina storia
fin ch'on ciàira a memoria
l'è a fôra du mèi aujelu
cu l'ha e are, qelu veru. 

L ‘è in bèlu aujeletu
cu ina tàca de gialetu
u stà inta sua vœlèira
canterin, matin e sèira. 

Delongu drente ina gageta
ch'a ghe và ciütostu streta
me l'a regalau in amigu

ch'inte l'ortu l'ha in figu.
Insce-u figu u méte i trapìn
pe piàghe i cardelìn.
U mèi cardelìn bèn u canta
ma u vurereva stà insc'ina cianta
invece l'è inta sua gageta
ch'a ghe và ... ciütostu streta. 

Ma cu-u sou becu u s'è indüstriau
cian cianin u l'ha raziau
in stecun d'a sua preijun
e savèi cose l'ha fau ? ...
cu in vœru l'è scapau!
Scì va bèn, ve digu aviàu

fina duve l'è arivau ...
inta buca du gatu Maimun
cu n'ha fau in sulu bucun. 

Sa fôra ina murale a l'ha
ch'a nu sona tantu mà
basta sulu aregurdàsse
che da tropa libertà
nu gh'è gàiri da fiàsse. 

Mario Armando 1986

A lümassa

Lampégia, trona, se descìa a lümassa
se bagna a Màire Tèra, che l'aiga a slavassa.
A sciòrte i curneti, sa cosa bavusa
Ma au fa' cian cianin, in po' suspetusa.
Scì perché ... nu gh'è propriu rèn da dì,
aiscì sa sciòrte, a caseta delongu aa vœ lì.
Fùcara ela, a nu lascia mai a sou cà
Cuscì che l'afitu a nu deve pagà.
Pecina cume l'è, in mètru de prau
u ghe paresce grandu, cume tütu u Creau.
Intu paciügu a striscia, dopu s'aigada
cu l'argentu da scìa a màrca ina strada.
E intantu a và adaijetu, lüstra e bagnà
a muscia a sou cà, apena lavà. 

A s'acuntenta de pocu, pe ninte süperba
pe mangià ghe basta qaiche fìra de erba.
Prima che arive u rigù de l'invèrnu
metèndu i œvi a s'intèra, rengràssièndu l'Eternu.
Pœi daa buca, cu a bava a ispessisce ina tera
a bara a porta de cà au frèidu ... e a nu gera. 

Mario Armando 1989

Matinàa

Drœvu a fenèstra, de frunte a mì gh'è u mà
da loche paresce a se mete bèn a giurnà.
Lagiü a levante gh'è già in gran ciairù
Arba rœsa, pœi l'aurœra russa, se leva u sùu.
Intantu che se drœve autri barcui
insce-a marina vœri de margui.
In batelu, u pescaù cu rema
sensa savé su gagnerà zernà e çena.
Inta ciasseta u ramassa già u spassin
ina dôna a passa cu bursa e cavagnin.
I se salüa de cùita, i an da fa prestu
Au furnu lì veijin audù de pan frescu.
In tèitu, dui pasurôti cu vœru lèstu, asbìu
i se dan da fa, p'alestisse u nìu.
Da lœgni se sènte u baunà d'in can
U fa du sô meiu, p'agagnasse u pan.
U nosciu pecin intantu u dorme ancù
d'inta cujina sciôrte in bon audù.
Ina vuje a ciama: "vegni drente Lurè"
l'è me muié ch'a l'apruntau u solitu cafè.
Vurereva stà ancù in po', sulu in pà de menüti
Ma a loch'on davanti ghe devu fa i salüti.
Perché aiscì mì, che son in poveru cristian
Devu abassà a schina, vagu a gagnàme u pan.
Ma ... l'è ina bèla matinà. 

Mario Armando 1989

A candàca

Sensa vœia de fa rèn
me sèntu acandàcau
d'imù negru, ciütostu sfidüciau.
E nu so mancu perché,
forsce i saran e magagne de l'età
cuscì contru vœia, sciortu d'in cà.
A giurnà a nu me piaije
pensai in po', gh'è in bèlu sùu
ma se aiscì i aujeli i canta
nu me vèn u bonimù.
Acàtu u giurnale, rèn m'interessa
e u sfœiu, in po' lì, in po' là
alantura sèru i œi e sèntu burdelà.
Crìi de maire, racumandassiui
giœghi e ciànti de fiœreti
sèntu vegnì da i giardineti.
Ma son delongu acandàcau ...
e garda in po' se se pœ
me pìa in gran corpu au cœ.
M'aparisce ina zuveneta
ch'a passa in bricicheta
bèn arènte aa banchina
alura a ciamu: Angerina!
A sparisce int'ina nivura de luje
Angerina, a maire de me fìu...
èira assetau e me son assuneghìu.
Ina fretà ai œi, cegu u giurnale
m'aissu, vagu a cà nu tantu aviau
e me paresce d'èsse ciü de prima
ancùra acandàcau.

Mario Armando 1990

Aregalà sanghe

Brüsca frenà
in crìu in sc-sciàntu
rigà l'ha tou fiu
a facia de ciantu.
Sbatüa in tèra
oh! zuvena maire
desperau su pecin
ch'u nu se dà paije.
Strepà l'è a tua carne
e insce a strada abilunà
u corpu ch'u nu bùgia
a fàcia sgiancà.
Ti sèi blandìa da a morte
mi però nu vœiu e cu u cœ
te ofru ina stissa de sanghe
sfurtünà, scunusciüa palida sœ.
Cuntentu d'amàte
t'agiütu o sœ mia
a turnàtene aa vita
mì te vœiu garìa.
Ti sèi ancù de sa tèra
e cu u corpu arefursau
sensa savé mai u nome
de chi u sanghe t'ha dau 

Mario Armando 1991

Scìbri

Scìbri de reciàmu, viscu e trapin
Ciàpure a fringheli, rebissi e cardelin.
Scìbri d'aujeli fra u verdu de frunde
Scìbri amarissiài a garçune biunde
æ castàne, brüne o fülve
a belesse mudelài bèn, cu tante cürve.
Scìbri a sc-ciancureli cu e fàude
a autre cu e braghe strete o larghe.
Scìbri pe a bèla, au bon prù
da a ciü maüra a qela in zuventü.
Scìbri dussi mudulài, de fiœi inamurài.
Scibri asciascin, ch'i paresce d'apache parigin.
Scìbri sechi d'u vigile ürban
Pe chi pàssa u russu, a chi ghida contrumàn.
Scìbri d'intesa d'u palu au culega ladru.
Scìbri de tifusi, deliriu d'aragiài
aiscì de l'arbitru, sacrusanti
a despèitu de tanti.
Scìbri strepa-timpani de pumpieri o d'ambulànsa
de navi int'a negia, de treni in luntanànsa.
Scìbri inscidiusi de rassi e bumbe
lagrime e morte ch'incumbe.
Scìbri de fràbiche, scìbri de sirena
Ch'a ciàma au travàiu, p'agagnà zernà e çena.
Scìbri au càn rüfiàn, ch'au padrun baijia a man.
Scìbri de ràgia d'u vilàn futüu
futüu d'u sò pan e d'u sou statüu.
Scìbri, e l'èira ura, ai puliteghi fürbi
lansài dai vutanti inganài.
Scìbri giüsti e mascìtantu meritài.

Mario Armando 1992

A scara vecia-Regordi

Ina scara a l'avertu de seze scarìn, auti
cume üsava ina vota, a ciape de Lavagna.
In fiœ pecin ch'u munta a gatùn.
Gh'è a mancurènte, in tübu avansu d'in magnin
ma u pecin u nu gh'ariva, u s'arangia cum'u pœ.
A maire a s'afacia au ciagnœ: "fa atensiun
nu muntà, ecute i giœgheti, Iucio".
In ruchetu da fì, in maijinin rutu e autri ravati.
U fiœ u çèrne i preferìi tapi de gazœsa,
cu mete in fira cum'i fusse surdati.
Gh'è aiscì u Capurà, u tapu ciü bèlu; bira Metzger.
A maire, gardiana, avura a stènde u bavarin
u faudurin pe l'asilu, dui pai de caussete.
Dui canderôti au nasetu d'u pecin,
au sciuscia e neteza bèn, au porta in cà.
Sta arivèendu u rafreidù
a entra i giœgheti, ai mete insc'in tapetu
e Iucio u repìa a demurasse.
Delongu ciü früste e ciape de Lavagna
da ün pe vota ‘si scarin i végne sàutai
a dui e aiscì a trèi a trèi. Elu l'è cresciüu.
N'è passau d'u tèmpu ... avùra in omu
l'agiüta dui neveti a muntà ‘sa scara.
A dona ch'a stende a bügà, nu l'è ciü a stessa.
U garsun d'u tempu passau, cavei gianchi
a muntà u và turna ciàninetu.
Nu a gatùn, ma ina man aa mancurènte e ...
da l'autra gh'è u bastùn

Mario Armando 1999

A cantereta d'un ghirindùn

N'on messu a bretiu lì drente
a deijene, a çentenai e ciü.
Vui dirèi de loche. Sulu sogni
sogni de garsun, de zuvenotu.
Pœi cu i ani sa càntera
nu l'on ciü aduverà.
In giurnu vagu int'a sufita
vegu u ghirindùn duve gh'è
i mèi sogni d'ina vota.
Prœvu a tirà a cantereta, sforsu
rèn da fa, a l'è serà.
Ghe vœ a ciaveta adata, çercu
nu a trœvu ciü.
Sareva bèlu ancù rivieme
i sogni d'un tempu andau
che a su menüu tiretu
speransusu avevu afidau.
Me armu d'in martelu
pruntu a scciapà u ghirindùn
aìssu u brassu, ma me fermu.
On temànsa d'andà incontru
a ina brüta delüsiun.

Mario Armando 2000

A çengia

Ancœi chi ancù sa
d'ina cosa che pe seculi
l'è stà tantü üsà?
Seculi scì, següru,
pe in travaiu fatigusu e düru.
Esperiensa, ciü d'u studià
d'a mente asbìa che l'ha inventà.
A schenèira isce a spala
fin suta a l'autra ascela
acubià ai dui bragoti
Lì atacau gh'èira u frenelu
a riela sgarbà e pe fermà tütu
u stecun cume cupiglia.
Su "tecnulogicu" atressu
e mai u sarvava
e a resa a radugiava.
A ré a vegneva tirà adaiju
in tèra, cu menu fatiga.
Besœgnava dà in pà de viri
aa riela inturnu aa corda
puntà i pèi, e alé
cu a schina a l'inderé.
Alestìva sa çenta in çervelu fin
E sulu cu avànsi de mazaghin.
A çengia l'è in regordu de zuvèntü
e da se parti urmai
a nu s'üsa ascàiji ciü. 

Mario Armando 2001

U titulu aa fin ...

Se dije d'ina cosa ch'ha piaije ai stüdenti
a chi stà ben, a chi ha mà de denti
delissia d'avucati, schine drite o indafarài
e mancu a diru, fin'ai impiegai.
U zevenotu sensa barba, giurnu e nœte u se a sogna.
L'ansian pensciunau u ghe vœ sentì ancù u güstu
nu diemu rèn fegüramuse, du pregiau latin füstu
che aa prima u l'agüsta ascaiji cu viulènsa
l'ürtima, urmai sàssiu, cume ina penitènsa.
Següru a piaije tantu e nesciün u denega
uperai, cereghi e aiscì a chi tegne bitega,
au surdàtu d'aviassiun, de tèra o de marina
ch'ha ghe parescerà a mana ciü divina.
Ina vera caucàgna pe a gente de campagna,
l'imbranau e u nurmale i han acapìu che l'è
...a dusse castagna !

Mario Armando 1989

Vecia parmura

Vecia parmura davanti a cà mia
da qandu m'aregordu, t'on vistu delongu lì
ma stamatin, avèrtu a gerusia
ti èiri in tèra, m'è vegnuu da refreignì.
Ti avi, aumenu i dije, trejieènt'ani
ma mì pensu cu piaijé
che a ciàntate ancù tenera
sece stau u nosciu santu, Ampé.
Ti èiri vecia, u savèimu aiscì nui
p'aresistì au brütu tempu
da levante, tramuntana o faradui
cuscì stanœte u t'ha agagnau u vèntu.
Epüre e schege de l'ürtima ghèra
de bumbe d'i canui
i nu t'an mai bütau in tèra
e scì che du mà i n'an fau aiscì a nui.
Passau qelu sfragelu, u giardiné
u t'ha cürau mascì bèn
atapèndute e ferìe
metèndughe u semèn.
Inte tue vérde rame
ghe n'è passau de aujeli
tanti sareva a cuntàne
pàssure, rebissi e fringheli.
Dopu in'estai cauda e bèla
ti maüravi i toi fruti
aiscì i fiœi d'a scœra, cu a cartèla
i t'arispetava, aumenu ... ascàiji tüti.
Chi nu t'arispetava
i éira i gati e cài
qante pisciate i fava
e ... i nu feniva mai !!
Tü pe nui, ti hai avüu rispètu
perché cagèndu stamatin
ti hai schivau in caretu
e u bidùn d'un spàssin.
Urmai i ten fa a bilui
e i te purteran via
ma i u saveràn si "belinui"
chi porta via aiscì in po' da vita mia ? 

Mario Armando 1980

Ligüria de Punente

Duve i valui i vèn ciamai sc-ciümàire
Maijèi a secu a furmà fasce terassài...
Alura semu in Ligüria, Ligüria punèntina
Margarite, ganöfari, mimuse, cale, ginèstre
Spedíe a ralegrà u Norde palidu e negiusu
Cole prefümai de mirtu, ecalipti, rusmain
A deijembre russüre de früti d’erbuscin
Cavi ch’i se boeta a sfidà u mà
Scöi da mil’ani ruziai daa sà
De longu l’è Ligüria, Ligüria de punènte
Pin cegài, rame a furme diavuresche
Bufurei da levante o da “mistrale”
Aragiai, ancù gaiardi, rüzenti
Gente da travaiu, temprà, urguiusa
Mai cegà dau Ruman, maraveiusa
Parmure de tüte e rasse o mene
De prima dateri chi brüneza
A Pasca i dan rame chi giancheza
Pertugali, mandurin e limúi a brétiu
Loeghi argentai da antighi aurivi
Apena bulegai da beve de vèntu
Miraculu d’à Natüra, amà Ligüria
Ti sèi in purtèntu
In Ligüria ninte invérnu, tempu bon, eternu !

 

L’èrburu de deinà

Son l’èrburu, l’èrberu de Deinà
Messu int’u vasu au recantu d’u salotu
Mancu mà chi m’an lasciau tèra e raije
Lì stagu bèn, aveijin aa machina da chije
Son stracaregu de balete culurae
Ciapelete, ciculatin e neve finta.
On delongu internu a pecina de cà
Stàgu afessiunèndume a Giaçinta.
E sue menüe mae i me toca
Cu i sòi oeieti scüri ela a me gàrda.
Stamatin a m’apuntau a cumeta
E ina giàla, bèla e granda cucarda
U paire u l’ha prumessu aa sua pecina
Che dopu e feste, passau che l’è a Befana
U m’arecianterà int’u boscu
Au cunfin d’a campagna.
Capirèi che son cuntèntu pe lò
E m’augüru che in te se fèste
I me bàgne in bèlu po’
Cuscì nu faron ina brüta fin
Cum’è già acapitau a tropi
Mèi frai e mèi cujin.